Sverigefinskaskolan
 

Elever/Föräldrar

Läsårskalender 2017-2018

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Ansökan om ledighet

Ansökan om pianoundervisning

Uppgifter om avvikande kost

Förmyndarens medgivande att filma/fotografera eleven

Skolans rutiner

Resultat av brukarenkät för läsåret 2013-2014

Senast uppdaterad 170614