Sverigefinskaskolan
 

Elever/Föräldrar

Läsårskalender 2018-2019

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Ansökan om ledighet

Ansökan om pianoundervisning

Uppgifter om avvikande kost

Förmyndarens medgivande att filma/fotografera eleven

Skolans rutiner

Senast uppdaterad 180606