Sverigefinskaskolan

FN-dagen 24 oktober

Åk 2-3:s grupparbeten

Förskoleklassen FN-arbete

OBS!
Sjukfrånvaro anmäls senast kl. 8 genom textmeddelande till 070-7563316.
Fritidshemmet har samma telefonnummer 070-7563316 och efter kl.16 har fritidshemmet tel.nr. 073-241 96 48.

v. 47 ons 23.11. kl. 9:30-11 besöker åk 2-3 Berättarministeriet.
kl. 9-11:30 fsk och åk 1 på skolbio
to 24.11. kl. 10 adventsstund i musikklassen

v. 49 to 8.12. kl. 10-11 besöker åk 4-5 filmfestivalen i Kulturskolan

v. 50 ti 13.12. Lucia-tåg på Langelandsgatan
ons 14.12. kl. 18 julfest på skolgården

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in