Sverigefinskaskolan

Grattis Finland 100 år!

Klicka här för att se texten till Suomi sata -räppi gjord av en av våra elever.
Suomi sata

Sibelius -monumentet i förskoleklassen

7-bröder i ettornas klassrum

Herr och fru president

OBS!
Sjukfrånvaro anmäls senast
kl. 8 genom textmeddelande till 070-7563316.
Fritidshemmet har samma telefonnummer 070-7563316 och efter kl.16 har fritidshemmet tel.nr. 070-7561301.

Läxläsning fredagseftermiddagar!

Matsedel v. 50
Matsedel v. 51

v. 50 ons 13.12. eleverna bjudna till förskolans Lucia-firande
v. 51 mån 18.12. kl. 18 julfest i Spånga kyrka. OBS! Vårdnadshavaren måste hämta sitt
barn från fritids senast kl. 17.
ons 20.12. terminens sista skoldag. Skolan slutar till lunch.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in