ruotsiksi suomeksi Sverigefinskaskolan

Koulun arvopohja

Liljakoulun päämääränä on luoda rauhallinen ja harmoninen kasvuympäristö oppilaille ja henkilökunnalle. Oikeudenmukaisuus ja aikuisten kiinteä yhteistyö turvallisten rajojen luomiseksi kaikille oppilaille on niin henkilökunnan kuin vanhempienkin yhteinen tavoite.

Koulun kasvu- ja työympäristö perustuu yhteistyöhön, positiiviseen asenteeseen ja toisten huomioon ottamiseen. Haluamme, että koulumme ihmissuhteita leimaa toisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja rehellisyys.

Me kaikki koulun piirissä vaikuttavat aikuiset kannamme yhteistä vastuuta siitä, että yksilön loukkaamattomuutta kunnioitetaan. Aikuiset tukevat aktiivisesti oppilaan omaa kykyä ottaa vastuuta kasvustaan, oppimisestaan, kehittymisestään ja teoistaan.

Olemme tietoisia siitä, että aikuisten käyttäytyminen on aina esimerkkinä oppilaille. Jokaisen koulun työssä vaikuttavan aikuisen tulee ottaa huomioon se, miten parhaiten tukea oppilaan kasvua arkipäivän tilanteissa. Empaattinen ja asiallinen kohtaamistapa on niin oppilaan kuin aikuisenkin paras tuki.