På svenska På finska

Sverigefinskaskolan

Skolans styrning

Skolans huvudman är stiftelsen för SverigeFinska Skolan som driver sin verksamhet under kontroll av Stockholms Länstyrelse. Stiftelsens styrelse är stiftelsens verkställande organ. Den sköter stiftelsens löpande verksamhet, skolans ekonomi och personalfrågor samt ser till att stiftelsens stadgar följs.

Styrelsemedlemmarna är:

- Kirsti Morris Williams,ordförande: kirsti_morris@hotmail.com
- Heidi Holmström Larm: heidi.holmstromlarm@sverigefinskaskolanikista.se
- Sinikka Sjöstedt, viceordförande: sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
- Anne Rantavuori: anne.rantavuori@sverigefinskaforskolan.se
- Pamela Morris Williams: p.morrisw@gmail.com