På svenska På finska

Sverigefinskaskolan

Skolans värdegrund

Skolans målsättning är att skapa en lugn och harmonisk uppväxtmiljö för elever och personal. Rättvisa och de vuxnas nära samarbete för att skapa trygga gränser för alla elever är såväl personalens som föräldrarnas gemensamma mål.

Skolans uppväxt- och arbetsmiljö grundar på samarbete, positiv inställning och hänsynstagande. Vi vill att relationer i skolan präglas av respekt, tolerans och ärlighet.

Alla vi vuxna inom skolan har gemensamt ansvar för att individens integritet respekteras. De vuxna stöder aktivt elevens egen förmåga att ta ansvar för sitt lärande, sin uppväxt, utveckling och sina gärningar.

Vi är medvetna om att de vuxnas uppförande alltid är ett exempel för eleverna. Varje vuxen inom skolan bör ta hänsyn till hur man bäst stöder elevens utveckling i vardagssituationer. Empatisk och saklig tillmötesgående är elevens såväl som den vuxnas bästa stöd.